Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Informacje
WŻ do pobrania
 


CHARAKTERYSTYKA TREŚCI „WIADOMOŚCI ŻEGLARSKICH”

Tygodnik „Wiadomości Żeglarskie” zawiera informacje: o zmianach w oznakowaniu nawigacyjnym (wystawienie lub zdjęcie pław, zmiany w charakterystykach świateł i wyglądzie znaków nawigacyjnych); o aktualnej sytuacji wrakowej; o czasowym ograniczeniu żeglugi; o zmianie granic akwenów itp. Poza tym ukazują się w nim zawiadomienia o nowych wydawnictwach BHMW i unieważnieniu starych wydań, a także inne wiadomości, które mogą być przydatne dla nawigacji i żeglugi

Zeszyty tygodnika, kolejno numerowane od początku roku, ukazują się w każdy piątek. Poszczególne informacje mają również kolejną numerację od początku roku.

Informacje zawarte w tygodniku są podstawą do przeprowadzenia odręcznej korekty map i niektórych publikacji nautycznych. Zakres informacji jest uwarunkowany obszarem pokrycia mapami i publikacjami BHMW, a dobór wiadomości zapewnia właściwą ich korektę i utrzymanie w aktualności. Materiałami źródłowymi do opracowania „Wiadomości Żeglarskich” są dane BHMW oraz informacje i komunikaty jednostek organizacyjnych administracji morskiej i instytucji, których rezultaty działalności mają wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.

W wypadku publikowania informacji z innych obszarów, materiałem źródłowym są oficjalne wiadomości podawane przez służby hydrograficzne odnośnych państw.

Przy każdej wiadomości, z treścią, której wynika konieczność naniesienia zmiany, są podane numery map lub wydawnictwa nawigacyjne, których ona dotyczy.

W każdej stałej wiadomości, przy numerze mapy wykazanej do korekty, jest podany numer ostatniej wiadomości, która dotyczy tej mapy. W pierwszym tygodniu każdego kwartału zamieszcza się wykaz obowiązujących stałych wiadomości. W drugim tygodniu każdego kwartału podawany jest wykaz czasowych i planowanych wiadomości.

Integralną częścią zeszytu są wkładki zawierające poprawki (korektę) do „Locji”, „Spisu Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych”, „Spisu Radiostacji Nautycznych”, innych publikacji nautycznych BHMW oraz wklejki do map.

Pobieranie elektronicznej wersji zeszytów „Wiadomości Żeglarskie”

Pobierz korekty do instrukcji (tylko dla MW).


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.