Gdynia 2018-10-05 12:05
 
Informacja o aktualności strony internetowej BHMW

Informujemy, że z przyczyn technicznych niniejsza strona internetowa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (www.bhmw.mw.mil.pl) nie podlega aktualizacji w zakresie informacji zawartych w zakładce: Wydawnictwa-Mapy papierowe (ostatnie poprawki wykonano do WŻ 16/2018). Niezbędne informacje dotyczące map morskich znaleźć można między innymi w podlegającym ciągłej korekcie „Katalogu map morskich  i publikacji nautycznych nr 552” w formie pliku pdf w zakładce: Wydawnictwa-Publikacje nautyczne.


Jednocześnie trwają prace nad utworzeniem nowej strony internetowej, umożliwiającej prezentację brakujących treści.
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/