Gdynia 2018-09-03 11:52
 
UDZIAŁ DELEGACJI BHMW W 23. KONFERENCJI BSHC

W dniach 27-29.08.2018 r. w Duńskiej Agencji Geodyzyjnej (Danish Geodata Agency - DGA)
w Aalborgu odbyła się coroczna konferencja Komisji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC), w której wzięli udział szefowie i specjaliści z ośmiu państw bałtyckich, sekretarz generalny IHO oraz obserwatorzy z brytyjskiego Biura Hydrograficznego UKHO i amerykański przedstawiciel NAVAF/NAVEUR
.

Delegacji BHMW przewodniczył szef Biura kmdr Andrzej KOWALSKI w składzie - szef Oddziału Hydrograficznego BHMW kmdr Witold STASIAK oraz doradca w sprawach międzynarodowych kmdr rez. Henryk NITNER. Podczas sesji roboczych przewodniczący poszczególnych delegacji złożyli raporty narodowe za okres ostatniego roku dotyczące prac hydrograficznych, produkcji map papierowych
i cyfrowych oraz publikacji nautycznych. Przewodniczący grup roboczych omówili  szczegółowo ich pracę oraz zaawansowanie poszczególnych państw w pomiary batymetryczne na trasach żeglugowych HELCOM, jak również zaangażowanie w projekty Unii Europejskiej. Strona duńska przedstawiła swoją nową siedzibę przeniesioną z Kopenhagi. Szef Hydrografii Danii został wybrany przewodniczącym a szef BHMW został wiceprzewodniczącym BSHC na kolejny rok. Dania będzie przewodniczyć 24. konferencji, która zostanie zorganizowana w Polsce w dniach 10-12.09.2019 roku. Ostatnim punktem obrad było podpisanie przez szefów delegacji, uzgodnionego przez wszystkie państwa, nowego Statutu BSHC.

BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/