Gdynia 2018-05-24 10:22
 
NOWY AKT PRAWNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W ZAKRESIE HYDROGRAFII

W dniu 14 maja 2018 r. ogłoszono tekst „Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych” z dnia 28 marca 2018 r.   (Dz.U. 2018 poz. 888).

W związku z powyższym zostały oficjalnie usankcjonowane wytyczne Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej dotyczące minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych zawarte w dokumencie S-44 edycja V.

Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy cytowanym dokumentem IHO
a rozporządzeniem. W rozporządzeniu wprowadzono kategorię szczególną pomiarów hydrograficznych.
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/