Gdynia 2018-04-18 10:27
 
JUBILEUSZ PRACY W BHMW

W dniu 18.04.2018 r. pani Mariola REICH – specjalista ds. kadr w Oddziale Wsparcia BHMW obchodziła 25. rocznicę pracy zawodowej. Z tej okazji z Jubilatką spotkali się szef BHMW - kmdr Andrzej Kowalski, zastępca szefa BHMW - kmdr Dariusz Kolator oraz szef Wydziału Organizacji i Planowania - kmdr por. Antoni Sitko-Bajorski, którzy w imieniu swoim oraz kadry
i pracowników cywilnych Biura złożyli Jubilatce gratulacje i podziękowania za dotychczasową nienaganną pracę.

Mgr Mariola REICH jest zatrudniona w Biurze Hydrograficznym MW od 01.06.2007 r. W 2013 r. ukończyła studia II stopnia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Została odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej brązowym i srebrnym medalem  „Za zasługi dla obronności kraju oraz brązowym medalem  „Siły Zbrojne
w służbie ojczyzny.

BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/