Gdynia 2018-03-29 13:57
 
ZMIANY PERSONALNE

W dniu 29.03.2018r. szef Biura oraz kadra i pracownicy wojska pożegnali odchodzącego,  na wyższe stanowisko służbowe, do dZHMW kmdr ppor. Marcina BANASZAKA.

Kmdr ppor. Marcin Banaszak rozpoczął służbę w 1996 roku jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Morskiego. W 2000 r. został skierowany do dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, gdzie pełnił obowiązki m.in. d-cy grupy radionawigacyjnej i oficera pionu hydrograficznego okrętu hydrograficznego ORP „Arctowski”. W lipcu 2011 r. przybył do BHMW i objął stanowisko specjalisty Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno-Hydrograficznego w Oddziale Hydrograficznym.

BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/