Gdynia 2018-02-20 11:54
 
ROCZNA ODPRAWA SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ MW

W dniu 19.02.2018r. w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa służby hydrograficznej Marynarki Wojennej.

W odprawie – oprócz specjalistów BHMW – wzięli udział przedstawiciele: Inspektoratu Marynarki Wojennej DG RSZ, COM-DKM, 3. Flotylli Okrętów, w tym dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej i Komendy Portu Wojennego Gdynia, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, w tym 13 dTR i Komendy Portu Wojennego Świnoujście oraz Szefostwa Techniki Morskiej Iwsp. SZ,

W trakcie odprawy przedstawiono najważniejsze wydarzenia oraz zadania zrealizowane w 2017 r. Szczegółowo przedstawiono sprawozdania z realizacji zadań wynikających z „Projektu technicznego na wykonanie prac hydrograficznych w 2017r.”. Ponadto, zaprezentowano koncepcję realizacji prac hydrograficznych, możliwości oraz stan techniczny jednostek pomiarowych przeznaczonych do realizacji zadań w bieżącym roku. Omówiono stan projektów rozporządzeń MON i MGMiŻŚ w zakresie hydrografii, wytyczne do realizacji prac w roku bieżącym oraz plany dotyczące pozyskiwania nowego sprzętu na rzecz służby hydrograficznej i okrętów MW.
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/