Gdynia 2018-02-01 09:47
 
POŻEGNANIE Z MUNDUREM

W dniu 31.01.2018r. szef Biura wspólnie z kadrą i pracownikami wojska pożegnał na uroczystej zbiórce odchodzącego do rezerwy, po ponad 26 latach służby zawodowej, mł. chor. Ireneusza BARBAREWICZA. 

Mł. chor. Ireneusz BARBAREWICZ został powołany do zasadniczej służby wojskowej w dniu 24 kwietnia 1990r. a dwa lata później po ukończeniu podoficerskiej szkoły zawodowej rozpoczął służbę jako żołnierz zawodowy. W 1998 roku, po uzyskaniu uprawnień, zostaje kierownikiem kancelarii tajnej w Bazie Technicznej MW. Od stycznia 2006 r. do końca stycznia 2018 roku pełnił obowiązki kierownika kancelarii tajnej w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej.
Wielokrotnie wyróżniany medalami państwowymi i resortowymi odznaczał się dużym zaangażowaniem
i profesjonalizmem w zakresie swoich obowiązków. 

BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/