Gdynia 2017-09-28 13:28
 
UDZIAŁ DELEGACJI BHMW W 22. KONFERENCJI BSHC

W dniach 19-22.09.2017 r. w Niemieckim Biurze Hydrograficznym –BSH w Rostoku (Niemcy) odbyła się coroczna konferencja Komisji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC), w której wzięli udział szefowie i specjaliści z ośmiu państw bałtyckich, nowy sekretarz generalny IHO oraz obserwatorzy z brytyjskiego Biura Hydrograficznego UKHO i amerykańskiej agencji badawczej NOAA.

BHMW reprezentowali: szef Biura kmdr Andrzej KOWALSKI, szef OIN BHMW kmdr Dariusz GRABIEC, doradca w sprawach międzynarodowych kmdr rez. Henryk NITNER oraz specjalista OH BHMW kmdr ppor. Adam KŁOSIŃSKI. Podczas sesji roboczych  przewodniczący poszczególnych delegacji złożyli raporty za okres ostatniego roku dotyczące prac hydrograficznych, produkcji publikacji nautycznych oraz map papierowych i cyfrowych a przewodniczący grup roboczych omówili szczegółowo  pracę poszczególnych grup i zaawansowanie poszczególnych państw w pomiary batymetryczne na  trasach żeglugowych HELCOM, oraz w projekty Unii Europejskiej. Szef Biura złożył gratulacje dr Mathiasowi JONASOWI nowemu sekretarzowi generalnemu Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, który objął swoje obowiązki w dniu 01.09.2017r. w Monako oraz podziękował mu za dotychczasową owocną polsko-niemiecką współpracę w zakresie kartografii morskiej.
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/