Gdynia 2017-06-28 10:47
 
Informacja dla użytkowników wydawnictw BHMW

BHMW informuje, że w Punkcie Sprzedaży wydawnictw BHMW prowadzonym przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni możliwe jest nabycie reprintu (wznowienia) publikacji Oznakowanie Nawigacyjne – System IALA (numer katalogowy 553). Zawartość tej publikacji nie uległa zmianie. W odniesieniu do edycji z 2010 r. zmianie uległa wyłącznie graficzna postać okładki – obecnie nawiązuje ona do nowej szaty graficznej publikacji BHMW wprowadzonej w 2015 r.

Publikacja ta dostępna jest zarówno w drukowanej wersji broszurowej jak i w formie pliku PDF możliwego do ściągnięcia ze strony BHMW http://www.bhmw.mw.mil.pl/Publikacje/IALA_553.pdf

Ponadto, BHMW informuje, że od dnia 03 lipca 2017 r. w ww. Puncie Sprzedaży będzie można nabyć nowe edycje morskich map nawigacyjnych nr 251 (INT 1218) oraz 500 (INT 1021).

DG, 28.06.2017
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/