Gdynia 2017-05-05 11:15
 
UDZIAŁ DELEGACJI BHMW W PIERWSZYM ZGROMADZENIU IHO

W dniach 24-28.04.2017r. w Monako odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej – IHO, po raz pierwszy według nowej konwencji IHO, która weszła w życie w dniu 08.11.2016r.

W otwarciu udział wzięli między innymi: Albert II - książe Monako, Sekretarz Generalny IMO, Sekretarz Generalny WMO, Sekretarz Generalny ISA oraz przedstawiciele 87 państw członkowskich. Polskiej delegacji przewodniczył szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski a ponadto udział wzięli z-ca szefa BHMW kmdr Dariusz Kolator i specjalista BHMW kmdr rez. Henryk Nitner. Zasłużony dla społeczności hydrograficznej fiński kartograf Juhaa Korhonen otrzymał z rąk księcia Monako  Medal Alberta I.

W trakcie obrad omawiano propozycje dotyczące stworzenia nowego Planu Strategicznego na kolejne 6 lat, aktualizacji publikacji S-23 dotyczącej granic i nazewnictwa mórz i oceanów, aktualizacji rezolucji 4/1967 IHO dotyczącej kabli podwodnych, poprawki do rezolucji 2/2007 usprawniające procedury walidacji dokonywanych zmian w standardach wchodzących w skład grupy S-100, aktualizacja bazy danych batymetrycznych IHO oraz współpracy międzynarodowej, w tym działalności poszczególnych regionalnych komisji hydrograficznych. Obradom towarzyszyła również wystawa hydrograficzna. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów w zakresie umów bilateralnych.

W ostatnim dniu obrad dokonano wyboru sekretarza generalnego i dwóch dyrektorów. Na trzyletnią kadencję sekretarzem generalnym IHO został wybrany  Mathias Jonas (Niemcy) a dyrektorami zostali Mustafa Iptes (Turcja) i Abraham Kampfer (RPA). Wybrano również Radę IHO w skład której weszło 30 państw (10 z największym tonażem i 20 reprezentujących poszczególne komisje regionalne).BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/