Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Wydarzenia

07 grudnia 2018
JUBILEUSZ W BHMW

03 grudnia 2018
100. ROCZNICA UTWORZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

09 listopada 2018
OBCHODY 100 - LECIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Nowe publikacje

12 października 2018
Nowe wydania map

05 października 2018
Informacja o aktualności strony internetowej BHMW

06 lipca 2018
Nowe wydania map

 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) jest służbą zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego i meteorologiczno-oceanograficznego Marynarki Wojennej RP.
BHMW spełnia jednocześnie zadania państwowej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.

Główne zadania BHMW:
  • Wykonywanie przedsięwzięć zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego i oceanograficzno-meteorologicznego działań sił Marynarki Wojennej RP;
  • Prowadzenie analizy, weryfikacji oraz bezpłatnej autoryzacji pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich;
  • Opracowywanie map morskich i publikacji nautycznych;
  • Utrzymywanie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych;
  • Reprezentowanie Polski w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) oraz jej komitetach i grupach (BSHC, RENC)

BHMW zorganizowane jest w Oddziały i Wydziały realizujące zadania określone w „Zakresie działania BHMW”. Z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi można zapoznać się w zakładce O nas.

Wszystkie mapy i publikacje nautyczne wydawane przez BHMW dotyczą akwenów morskich (obszary morskie RP oraz akweny operacyjnego zainteresowania MW RP). Wyjątek stanowi jedynie mapa morska nr 23 oraz zestaw map dla małych jednostek (Atlas 3022) zawierający także mapy prezentujące dane dotyczące żeglownych odcinków wód śródlądowych stanowiących wodne połączenie wód Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym.

Mapy te zostały włączone do zestawu 3022 wyłącznie w celu ułatwienia żeglarzom realizacji przejścia tą drogą wodną. Dane (szczególnie batymetryczne) zamieszczone na tych mapach nie podlegają skoordynowanym i systematycznym pomiarom kontrolnym prowadzonym przez służbę hydrograficzną. W związku z tym, informacje dotyczące głębokości, przeszkód nawigacyjnych oraz przebiegu linii brzegowej zamieszczone na tych mapach należy traktować wyłącznie jako dane orientacyjne. Szczegóły dotyczące warunków żeglowności na tych odcinkach wód można uzyskać w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Podobny charakter posiadają dane wód śródlądowych (sąsiadujących z morskimi wodami wewnętrznymi) portu Szczecin, Jeziora Dąbie, Regalicy oraz ich bocznych odgałęzień, przedstawione w wybranych fragmentach na mapach morskich BHMW i w zestawie map dla małych jednostek opisujących ten rejon (Atlas 3020). Szczegóły dotyczące warunków żeglowności na tych wodach można uzyskać w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.